Hírek

Szivárgásvizsgálatra vonatkozó rendeletek

Néhány fontosabb - a hűtés-, ill. klímatechnikai rendszerekben alkalmazott hűtőözegekre, valamint ezen rendszerekkel kapcsolatos szerviztevékenységre, szivárgásvizsgálatra stb. vonatkozó - rendelet, előírás. Az ózonkárosító (pl.: CFC, HCFC) hűtőközegekkel üzemelő hűtő-, klíma- és hőszivattyús berendezésekre vonatkozó 2037/2000/EK rendelet, valamint a 94/2003. (VII. 2.) Kormányrendelet szigorú előírásokat tartalmaz mind a berendezés tulajdonosa, üzemeltetője, mind a szakmában tevékenykedő szakemberek jogosultsági és tevékenységi kötelezettségeire. Hasonló szemléletű, de szigorúbb, részletesebb előírásokat tartalmaz az üvegházhatású hűtőközegekkel (pl.: HCFC, HFC) üzemelő berendezésekre vonatkozó, a 2007. július 4-én -Magyarországra vonatkozóan is! - hatályba lépett a 842/2006/EK (ún. F-gáz) rendelet, valamint a 2008. decemberétől hatályba lépett 310/2008. (XII.20.) Kormányrendelet (lásd melléklet).

A 310/2008. sz. rendelet részletezi az üzemeltetők hűtőközeg-tározással és -visszanyeréssel kapcsolatos kötelezettségeit, a szakmai személyzet és a vállalkozások minősítési kötelezettségét, a szabványos szivárgásvizsgálat (3kg, vagy afeletti töltetű rendszereknél, töltet függő gyakorisággal) módszerét, folyamatát, a dokumentálási és jelentéstételi kötelezettségeket. E rendelet 3. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti nyilvántartás létrehozása érdekében az érintett, már működő gazdálkodó szervezetek 2009. július 3-ig teljesítik bejelentési kötelezettségüket.

A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú berendezések közül a 3 kg vagy annál több ózonkárosító szabályozott anyagot, illetve fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezések üzemeltetőjének az alapbejelentést e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül kell teljesítenie.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságról szóló 107/2007. (V. 9.) Kormányrendeletet már hatályba is lépett, és a Környezetvédelmi Felügyelőségek megfelelő méltányossággal kezelve ugyan, de megkezdték ellenőrző, szankcionáló tevékenységüket. A szándékos környezetszennyezést (és a hűtőközeg kibocsátás is az lehet) egyébként a Büntető Törvénykönyv is bünteti, és a fenti rendeletek be nem tartása esetenként szándékosnak is tekinthető.

A 842/2006/EK rendeletben szabályozottakon túl a járműklíma és a szállítmányhűtés szektorokban kizárólag képesített gazdálkodó szervezet vásárolhat és adhat el hűtőközeget 2009. július 4. után.

És ne feledjék, hogy már ma is: nem szabad használni semmilyen formában (új, regenerált) és semmilyen célra (rátöltés, áttelepítés) CFC (pl.: R12) hűtőközeget, már 2004. május 1. óta nem szabad HCFC hűtőközeggel üzemelő új berendezést telepíteni, üzembe helyezni, de meglévő áttelepítése, átalakítása engedélyezett, csak 2009. december 31-ig használhatók új (szűz) HCFC hűtőközegek (pl.: R22) szervizcélokra, ezt követően csak 2014. december 31-ig lehet alkalmazni igazoltan regenerált HCFC hűtőközeget szervizcélokra, (vagy le kell cserélni időben a hűtőközeget -vagy a berendezést - egy HFC közegűre!).

A HCFC hűtőközegek kiváltására alkalmas eljárás az ún. Drop-in hűtőközegek alkalmazása (pld. R417A). Ilyenkor a régi hűtőközeget (R22) le kell fejteni, a folyadékszűrőt ki kell cserélni, a kompresszor olaj maradhat a régi. Amennyiben lehetséges savtesztet célszerű elvégezni. Amennyiben savtartalmat találunk, természetesen nem maradhat el az olajcsere, de a friss kompresszor olaj lehet újra ásványolaj. Alaposan le kell vákuumolni a rendszert, majd a helyettesítő hűtőközeget folyadék fázisban (merthogy blendről van szó) kell betölteni.

rendszeresen szabványos szivárgás-vizsgálatot kell végrehajtani minden 3 kg, vagy afeletti hűtőközeg töltettel üzemelő berendezésen a töltet fajtájától és mennyiségétől függő gyakorisággal (ezen szabványos szivárgásvizsgálat alapvetően eltér az eddig jellemzően alkalmazott nyomás-, vákuum-, buborékpróba) eljárásoktól, ezekhez képest komolyabb szakmai és technikai felkészülést igényel, amelyhez szükséges ismereteket az erre jogosító - narancssárga kártya - tanfolyamon lehet megszerezni!)

A legalább 3 kg F-gáz töltetet tartalmazó alkalmazások üzemeltetőinek nyilvántartást kell vezetniük a berendezésről - függetlenül attól, hogy a rendszer hermetikusan zárt-e vagy sem - és kérésre azt a nemzeti szakhatóság vagy az Európai Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

Bármilyen, nem természetes hűtőközeggel üzemelő hűtő-, klíma- és hőszivattyús berendezéseken csak arra feljogosított személyzet és minősített vállalkozás végezhet szivárgásvizsgálatot, illetve bármilyen tevékenységet, ami a hűtőközeg környezetbe jutását okozhatja, a berendezés Tulajdonosának, Üzemeltetőjének felelőssége és kötelessége a fentiek betartása, betartatása, ellenőrzése és teljes körű dokumentálása (gépkönyvben, eseménynaplóban, szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvekben), valamint ezen dokumentumok és a szervizcélokra felhasznált hűtőközegek fajtánkénti mennyiségének hatóságoknak - kérésre - történő bemutatása.