Szivárgásvizsgálat


Szivárgásvizsgálat (HKTSZ)

A magaslégköri ózonréteg védelme és a légköri üvegházhatás csökkentése érdekében hozott nemzetközi és hazai jogszabályok a 3 kg-nál nagyobb hűtőközeg töltetű berendezések (ipari, kereskedelmi és komfort hűtőgépek, klímaberendezések, hőszivattyúk) üzemeltetőitől/tulajdonosaitól rendszeres intézkedéseket követelnek meg.

Az ózonkárosító anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke (2010. január 1-től az 1005/2009/EK rendelet), a 310/2008. (XII. 20.) kormányrendelet 9. §-a, valamint az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 824/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (F-gáz rendelet) 3. cikke kötelező évenkénti, nagyobb rendszereknél ennél gyakoribb szivárgásvizsgálatot ír elő, melyet csak arra kiképzett és feljogosított személyek és képesített vállalkozások végezhetnek. Az intézkedés várható környezeti haszna az, hogy jelentős mennyiségű ózonkárosító, ill. üvegházhatású gáz levegőbe jutását sikerül elkerülni vagy csökkenteni, a berendezések tulajdonosai pedig megbízhatóan, hatékonyan üzemelő berendezésekben és szakszerű szolgáltatásokban bízhatnak.

Kerülje el a jelentős mértékű bírságot!

Mértéke a vonatkozó rendelet szerint: 16 § és 17 §:

Ózonlebontó anyagok esetében (pl R22) - 2.000 Ft/kg, de legalább 80.000 forint bírság. Ismételt tiltott felhasználás esetén a bírság összege a felhasznált anyagmennyiség és a fajlagos érték szorzatának tízszerese.

Fluor tartalmú anyagok esetében (Pl.: R134/a; R404/A; R407C) - 2.000 Ft/kg de legalább 50.000 forint bírság.

Az üzemeltetett berendezéseket az Országos Monitoring és Képesítő Testület (OMKT) honlapján lehet regisztrálni. A regisztrációhoz kérem kattintson ide.

A szivárgásvizsgálatra vonatkozó ajánlat elkészítésekor kedvező árakat alkalmazunk az egyszeri, valamint a szerződéssel lekötött fél-, vagy évenkénti rendszeres vizsgálatokra.

Cégünk rendelkezik a szolgáltatás biztosításához szükséges humán és tárgyi infrastruktúrával, azaz a OMKT által előírt és rendszeresen ellenőrzött megfelelő szakmai személyzettel, mérőműszer- és eszközparkkal, telephellyel, számítástechnikai háttérrel.

Vállalkozásunk egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy meglévő és leendő ügyfeleinek szakmailag a legjobb szolgáltatást nyújtsa. Biztosíthatom Önöket, hogy a legújabb technológiákkal, szakmai ismeretanyagokkal a legmagasabb vevői elvárásoknak is maximálisan megfelelünk. Szerelőink érvényes szakmai vizsgával, nagy gyakorlattal és a környezetvédelmi előírások miatt szükséges dokumentumokkal rendelkeznek. Az elmúlt évek alatt nyújtott minőségi szolgáltatásunkkal elértük, hogy nagyon sok megrendelőnk visszatérő ügyfelünk lett. Tevékenységünket partnerek, üzletfelek bevonásával még eredményesebbé tettük, így korrekt kapcsolatrendszert sikerült kialakítanunk tervezőkkel, beruházókkal, forgalmazókkal.